قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ��ا محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

                                                         ترجمه ها : 

     -

     - یهودیت مذهب است یا بهتر، بر گرفته از فراماسونری است ؟

آیا یهودیت یک دین است یا بیشتر شبیه فراماسونری است ؟
وان کلینگنبرگ Vaughn Klingenberg از VT سوال جدی و دشوار قدرت - حقیقت را می پرسد که باعث  می شود روشن کند، هر کارخانۀ استثماری که خود را به عنوان یک آژانس حقوق بشر معرفی کند.

 توسط :  وان کلینگنبرگ  Vaughn Klingenberg  ترجمۀ : مهدی شهرتی

 

    - دستور کار جدید استثمارگری (توتالیتر) فاش شد (باز بینی جهان گرایی)

نوشتۀ براندون سمیت Brandon Smith ترجمه مهدی شهرتی

     - چه کسانی هستند این «ناشناسان» که مظهر نظم جدید جهانی اند؟

   نوشتۀ :  ژان-ایو  جزکل  Jean-Yves Jézéquel   ترجمه از مهدی شهرتی 

     -

     -( کودتای جهانی م. ش.)  نظم جدید جهانی، یک فرصت مناسب از طریق بحران بهداشتی.

منبع : سانتا دپویت  و  نوول موند      نویسنده : سانتا دپویت  ترجمه مهدی شهرتی

          

     - راکفلرها، روتشیلدها، مورگان ها : دولت پنهان از سایه ها بیرون می آید. 19 دسامبر 2022  ویرایشگر : والت Walt  نویسنده : Tsargrad TV  Russie   ترجمه مهدی شهرتی

 

 ترجمه های گذشته :

 ---- سرزمین موشها ترجمه مهدی شهرتی

 ----توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی + فرانسه چک بانک های سویس را رد کرد.+   آژانس های تنبیح کننده م ش

 ----اژدهای جدید بازاریان در بانک مرکزی اروپا مستقر می شوند. م ش

  ----گولدمن ساکس Goldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام م ش

---با ضرب و دستک و دنبک بر علیه ایران در حرکتند. ولی خوب کیه که داره می زنه ؟

----از بین بردن کشورها تا بتوان «حکومتهای ناتوان» تولید کرد: - استراتژی آمریکا، معرفی شده از طرف استاد Ed Hermann         تولید کردن «حکومتهای ناتوان»

----امریکا و اروپا آش تازه ای را دارند می پزند!

فصلی از کتاب« تونباید بکشی»نوشته» یورگن تودنهوفر» ترجمه رضا نافعی

---- بزرگداشت استالین درمیدان سرخ مسکو

---- دستروی زوگDestroyZOG

----اژدهای جدید بازاریان در بانک مرکزی اروپا مستقر می شوند.

----عدالت به سبک آمریکایی

----افکاری چند در باره حقایق: فروش اجزائ بدن در اوکراین. تکرار قضیه یوگسلاوی

----حرامزادگان جهانی پشت ارزش هایشان هینترگروند ( پس زمینه) نشریه چپ آلمانی

ترجمه رضا نافعی

----نگاهی به مصاحبه هنری کیسینجرخواب های شوُم امریکا برای آینده ایران

----کودتای نظامی در آمریکا: سرگئی پراواسودوف٬نامزد دکترای علوم تاریخ٬ تارنمای جنگ و صلح!٬مترجم: ا. م. شیری!

---- تبلیغات ضد اوکراینی و تک تیراندازان م ش

----

----

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2