قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 

این دو عکس در هتل موقع نگهبانی شب گرفته شده بطوری که روزش کار فروشندگی و روز بعدش را هم می بایستی کار فروشندگی می کردم. (تابستان 2012) این هتل دکورش را همیشه عوض نمی کند. درواقع خانه من نیست.

تظاهرات اول ماه مه روز کارگر در پاریس 2012

وتو آزاد بدنیا آمده ای، ای ایرانی بدان
که تو آزاد بدنیا آمده ای تا آزاد زندگی کنی و آزاد بمیری.
که تو آزاد بدنیا آمده ای تا سرپناهی داشته باشی.
که تو آزاد بدنیا آمده ای تا حقوق طبیعی ات را تأمین کنی.
و بدان که زمین و زمان از آن هیچ احدی نیست.
و بدان که مالکیت زمین را ندارند و تو آزاد بر روی زمین بدنیا آمده ای.
و بدان که عشق ها و زیبایی ها را انحصاری کردن قابل قبول نیست.
تو بدنیا نیامده ای که در فقر غوطه ور شوی.
تو بدنیا نمی آیی تا تو را تحقر و خار کنند.
تو بدنیا نیامده ای تا گرسنه باشی.
تو بدنیا نیامده ای تا هوای ناسالم، آب ناسالم و محیط ناسالم به خوردت دهند.
و بدان که بدنیا نیامده ای تا
و بدان که سلامتی و امنیت تو در همبستگی و هم یاری تو نهفته است.
و بدان که عشق ها در دوستی ها و در هم کاری های تو نهفته اند.

هیولا
این هیولای وحشتناک، هیولای هزاران دست و پا :
شبکه های وحشت، ترس و کشتار که تراژدی انسانی را گسترده تر می کنند.
این شبکه های خون آشام، شیاطین و ضحاک ها.
شبکه های عظیم بچه باز و دزد بچه
شبکه های مخفی، مخفی
فراماسیونها، گلادیو، ایلومیناتی، برگر، لوژها، لرها، مافیاها، لوژ مسونیک،
شبکه های عظیم مواد مخدر، الکل و دیگر مواد شیمیایی خطرناک برای استفاده نادرست،
شبکه های عظیم دارو و جعل دارو
شبکه های عظیم مزدوری، نظامی- جنگی، وحشت و ترور
شبکه های تجارت بچه های تازه بدنیا آمده تا بزرگترها برای لذت های جنسی و کشتار و شکنجه و تکه پاره کردن آنها
شبکه های جاسوسی و خرابکاری


                          عکس های صفحۀ فیسبوک

 

 

https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1239770_646734158692596_1119184478_n.jpg

 

https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/28053_505386846160662_951795747_n.jpg?lvh=1

 

https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/60201_482940951738585_1994511186_n.jpg

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2