قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ��ا محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

                                            مقاله ها

                                         

  صفحۀ   1    2  3 4

    -

    -  

                        

    -               

    -

    - دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا اسرائیل را به حمایت مالی از حماس متهم کرد

جوزپ بورل درست پیش از ورود وزیر امور خارجه اسرائیل به بروکسل در روز دوشنبه، بیانیه انفجاری ایراد می کند.    20 ژانویه 2024 

    -

    - ایران به لحاظ تعداد میلیونر چهاردهمین کشور جهان است.      ایران بنا بر اعلام موسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس (UBS) ۲۴۶ هزار میلیونر دارد، یعنی ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر. آمریکا، چین و فرانسه سه کشور اول این لیست را تشکیل می‌دهند.

این موسسه در جدیدترین گزارش خود که به برآورد  وضعیت ثروت و دارایی بیش از ۵.۴ میلیارد انسان بزرگسال روی زمین پرداخته جمعیت کل افرادی که در سال ۲۰۲۲ یک میلیون دلار و بیشتر ثروت داشته‌اند را ۵۹ میلیون و ۳۹۱ هزار نفر برآورد کرده است.

گفته شده ۹ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر از این تعداد افرادی هستند که در منطقه آسیا اقیانوسیه از جمله ایران زندگی می‌کنند.

سهم ایران از کل میلیونرهای منطقه آسیا اقیانوسیه در این سال نیز بالغ بر ۲.۵ درصد محاسبه شده است.

افزایش شمار ثروتمندان ایرانی در حالی رخ داده است که به دلیل اقتصاد ضربه خورده از تحریم‌ها و شرایط بحرانی پدیدآمده پس از پاندمی کرونا، ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است.

    -   

    -                   

    - دروغ های اقلیمی : دانشمندان برتر آب و هوا می گویند به آنها دستور داده شده است تا حقیقت را بپوشانند که دمای زمین از 15 سال گذشته تا کنون افزایش نیافته است.

طی شش سال گذشته، هیئت بین المللی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا ( ) با پشت کار یک گذارش معتبر درمورد میزان گرمایش جهانی ناشی از انسان تهیه کرده است. و بر اساس یک نشت، ظاهراً نشان می دهد که دمای کرۀ زمین در 15 سال گذشته افزایش نیا افتاده است.

صد ها دانشمند فاش کرده اند که بر روی این گزارش کار کرده اند که سال 1998 هنوز گرمترین سال ثبت شده است. سپس دما به طور کلی ثابت مانده است یا از آن زمان کاهش یافته است و حفره های بزرگی را در گفتمان دولت دربارۀ گرم شدن کرۀ زمین ایجاد کرده است.

   - دو تمدن  دو نگرش به سم مواد مخدر       والری ایلین (VALERY ILYIN)     ا. م. شیری

 « در کشورهای پیشرو غیرغربی مانند چین، ایران، عربستان سعودی، سنگاپور، ویتنام و غیره) تعداد اعدامها برای مواد مخدر در سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در روسیه نیز که مجازات اعدام ممنوع است، مبارزه با مواد مخدر در جامعه تشدید میشود. و این از دیدگاه یک جامعۀ سالم طبیعی است، نه از دید معماران «هنجار جدید».

 در پایان ماه آوریل، معلوم شد که در پنسیلوانیا (ایالات متحده آمریکا) از لایحهای حمایت میکنند، که تصویب آن به پرستاران مدارس اجازه میدهد مستقیماً در محدودۀ مؤسسات آموزشی به دانشآموزان ماریجوانا بدهند. و والدین میتوانند «ماریجوانای پزشکی» را دقیقاً در مدرسه برای فرزندشان تجویز کنند.

در رسانههای جمعی انگلیسی زبان از اواخر سال گذشته، موجی از نشریات دربارۀ «فواید» مواد مخدر به راه افتاده است. و این با هدف قانونی شدن آنها انجام میشود. طبق تحقیقات شرکت راند، شهروندان ایالات متحده سالانه بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار برای مواد مخدر مانند ماریجوانا، کوکائین، هروئین و متامفتامینها هزینه میکنند.

در ایالات متحده بیش از ۲۸ میلیون نفر مواد مخدر مصرف میکند. سود حاصل از آن به میلیاردها دلار سر میزند. سناریوی قانونیکردن دیگر مورد آزمایش قرار گرفته است. »

    -  

 -

    -                          

    -دو تمدن  دو نگرش به سم مواد مخدر

والری ایلین (VALERY ILYIN)                ا. م. شیری 

در کشورهای پیشرو غیرغربی مانند چین، ایران، عربستان سعودی، سنگاپور، ویتنام و غیره) تعداد اعدامها برای مواد مخدر در سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در روسیه نیز که مجازات اعدام ممنوع است، مبارزه با مواد مخدر در جامعه تشدید میشود. و این از دیدگاه یک جامعۀ سالم طبیعی است، نه از دید معماران «هنجار جدید». 

در پایان ماه آوریل، معلوم شد که در پنسیلوانیا (ایالات متحده آمریکا) از لایحهای حمایت میکنند، که تصویب آن به پرستاران مدارس اجازه میدهد مستقیماً در محدودۀ مؤسسات آموزشی به دانشآموزان ماریجوانا بدهند. و والدین میتوانند «ماریجوانای پزشکی» را دقیقاً در مدرسه برای فرزندشان تجویز کنند.

در رسانههای جمعی انگلیسی زبان از اواخر سال گذشته، موجی از نشریات دربارۀ «فواید» مواد مخدر به راه افتاده است. و این با هدف قانونی شدن آنها انجام میشود. طبق تحقیقات شرکت راند، شهروندان ایالات متحده سالانه بی��� از ۱۵۰ میلیارد دلار برای مواد مخدر مانند ماریجوانا، کوکائین، هروئین و متامفتامینها هزینه میکنند. 

در ایالات متحده بیش از ۲۸ میلیون نفر مواد مخدر مصرف میکند. سود حاصل از آن به میلیاردها دلار سر میزند. سناریوی قانونیکردن دیگر مورد آزمایش قرار گرفته است.

    -

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2