قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ��ا محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

                                            مقاله ها    صفحۀ  4

صفحۀ   1    2   3  4

    -

    -        

    -      

    -         

    -  امروزه ۹۵ درصد از پایگاه‌های نظامی جهان به ایالات متحده تعلق دارد. آمریکا بیش از هفتصد پایگاه نظامی در خارج از کشور دارد. عبارت برگ شناور نیلوفر آبی در زبان نظامی عامیانۀ آمریکایی، به پایگاه‌های نظامی متحرک ایالات متحده گفته می‌شود که در سراسر کرۀ زمین، از فیلیپین و جیبوتی از طریق بیابان‌های موریتانی تا جنگل‌های هندوراس پراکنده شده‌اند.
برخی از پایگاه‌های ایالات متحده بسیار بزرگ هستند، مانند پایگاه نیروی هوایی العُدید در قطر، مقر فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه، که به نگهداری بیش از صد هواپیما و ۱۰ هزار سرباز قادر است.
پیش از این گمان می‌رفت که خروج نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان به کاهش تعداد پایگاه‌های این کشور در خارج از خاک خود منجر خواهد شد. اما روند معکوس مشاهده می‌شود. پایگاه‌های نظامی آمریکایی در خارج از ایالات متحده روز به روز افزایش می‌یابد.
« در عین حال، پنتاگون پایگاه‌هایش را با یک پرده دود می‌پوشاند و از نامیدن آن‌ها بعنوان پایگاه‌ خودداری می‌کند. مثلاً، پایگاه اصلی آمریکا در آسیای مرکزی- پایگاه در ماناس قرقیزستان را که به مثابه ستون اصلی جنگ در افغانستان عمل می‌کرد، «مرکز ترابری» می‌نامد. »
« دوم- پایگاه‌های آمریکایی در جمهوری‌های شوروی سابق ایران را تحت فشار فزاینده‌ قرار می‌دهند. در پاییز ۲۰۰۳، تهران هشدار جدی داد که اگر چنانچه آمریکا به ایجاد پایگاه در خاک گرجستان اقدام کند، به آن ضربه خواهد زد و در این صورت، ساکنان گرجستان و آذربایجان آسیب خواهند دید.»

    -    

    -  بمناسبت سالگرد بعدی بانک مرکزی آمریکا   ۱۹ دی- جدی ۱۴۰۱ ا.م. شیری

از اواخر قرن هجدهم بانکداران دنیای قدیم، بهویژه لندنسیتی تلاشهایی برای تأسیس بانک مرکزی در آمریکا بعمل آوردند. پدران- بنیانگذاران ایالات متحده درک میکردند که با ایجاد بانک مرکزی، آمریکا تحت کنترل بانکداران رباخوار اروپایی (عمدتاً انگلیسی) در خواهد آمد. بدون اغراق میتوان گفت که تاریخ ایالات متحده آمریکا در قرن نوزدهم را نمیتوان بدون در نظر گرفتن تلاشهای دامنهدار وامدهندگان اروپایی برای تأسیس بانک مرکزی آمریکا و مقاومت رؤسای جمهور آمریکا که نمیخواستند دنیای جدید را به بردگی بکشند، درک کرد. کافی است سخنان اندرو جکسون (۱۸۲۹-۱۸۳۷)، هفتمین رئیس جمهور آمریکا را که با این جمله به پای صندوق رأی رفت، به خاطر آوریم: «یا اندرو جکسون و بانک مرکزی نه و یا بانک مرکزی، اندرو جکسون نه»! و اندرو جکسون برنده شد.

پروژۀ مخفیانۀ تأسیس بانک مرکزی آمریکا در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم تدارک دیده شد. کنگرۀ ایالات متحده در طول سال ۱۹۱۳مشغول تهیۀ لایحۀ تأسیس بانک مرکزی بود که بطور غیرعادی نظام فدرال رزرو ایالات متحده نامیده شد و هیچ کس حدس نمیزد که این بانک مرکزی است. قانون به رأی گذاشته شده توسط رئیس جمهور وودرو ویلسون با سرعت برق (یک ساعت پس از رأیگیری) امضاء شد.

نظام فدرال رزرو ایالات متحدۀ آمریکا یک شرکت خصوصی است. آن را بزرگترین بانکها- بانکهای انگلیسی، قارۀ اروپا و آمریکا تأسیس کردند. آنها همچنین مقدمات جنگ جهانی اول را که برایشان یک پروژۀ تجاری غولآسا بود، رهبری کردند. فدرال رزرو آمریکا در سالهای جنگ، وامهایی با نرخ بهرۀ بالا (از طریق واسطهگری بانکهای مختلف) به کشورهای متخاصم پرداخت و با این ربا، به طرز غیرقابل وصفی غنی شد.

"دلار آمریکا در مدت بیش از نیم قرن، ارزی بود که نه با کالا، نه با طلا، نه با سرزمین دنیای جدید، بلکه بواسطۀ اوراقی به نام «اوراق خزانهداری ایالات متحده» و اوراق دارای پشتوانۀ وام مسکن پشتیبانی میشد. اما این تکههای کاغذ باعث حواس پرتی میشوند. پشتوانۀ اصلی دلار، ناوهای هواپیمابر، بمبافکنها و پایگاههای نظامی پراکنده در سراسر جهان هستند."

"اولاً- کلمۀ «فدرال» این توهم را ایجاد میکند که گویا این، یک نهاد عمومی است. در صورتیکه اصلاً چنین نیست. آن، یک ساختار خصوصی از نوع سهامی هلدینگ (شرکت سهامی دارای شرکتهای زیر مجموعه) است و این هلدینگ خصوصی به گروه محدودی از افراد تعلق دارد."

"ثانیاً- کلمۀ «رزرو» (ذخیره) این احساس را به وجود میآورد که انگار پولی که این مؤسسه چاپ میکند، دارای نوعی پشتوانه است که قدرت خرید ثابت پول و ثبات ناشر را تضمین میکند. اما این ساختار ذخایر بسیار کمی به صورت طلا (به نسبت حجم پول) در اختیار دارد. علاوه بر این، طلا، همانطور که در اسناد رسمی گزارش شده، در ترازنامۀ خزانهداری ایالات متحده ثبت شده است، نه در ترازنامۀ فدرال رزرو. «ذخیرۀ» اصلی فدرال رزرو همان اوراق قرضۀ خزانهداری ایالات متحده است. اما اوراق قرضه نیز مثل همان تکههای کاغذ اسکناس هستند.

ثالثاً- کلمۀ «نظام» نیز بیانگر وضعیت امور نیست. فدرال رزرو به طور رسمی یک مجموعۀ متشکل از ۱۲ بانک است. قانونگذارانی که این قانون را در سال ۱۹۱۳ تصویب کردند، این توهم را داشتند که یک شبکۀ غیرمتمرکز متشکل از مؤسسات در حال ایجاد است. از ۱۲ بانک فدرال رزرو «برابر»، در واقع، یکی «برابرترین» است. سخن از بانک فدرال رزرو نیویورک می‌‌رود که اکثریت قریب به اتفاق داراییهای فدرال رزرو و کل عرضه پول را در اختیار دارد و آن، در واقع، بانک مرکزی آمریکاست. در هر صورت،  همۀ ۱۲ بانک فدرال رزرو تحت نظارت شورای حکام فدرال رزرو فعالیت میکند (مقر آن در واشنگتن است). هیئت حکام نیز به نوبه خود توسط سهامداران عمدۀ فدرال رزرو نیویورک «مدیریت» میشود. علاوه بر نظام سرمایهداری، دلار عامل خانهخرابی بشر است."

    -       

      

    -

    -  عکس | اولین اسکناس ایران مربوط به ۷۲۵ سال پیش!

۷۲۵ سال پیش در چنین روزی، گیخاتوخان مغول که حاکم ایران بود، فرمان چاپ پولی کاغذی به نام چاو مبارک را داد. این پول کاغذی در چاوخانه تبریز تولید شد. مردم که تمایلی به معامله با این پول نداشتند، آن را چاو نامبارک مینامیدند و گ����خ��توخان مجبور شد به مدت کوتاهی فرمان چاپ آن را لغو کند.منبع:خبرفوری 

     

مطبوعات و مراکز خبری قدرت فوق العاده در روی زمین دارند. آنها چنان قدرتی دارند که بی گناه را گناهکار و گناه کار را بی گناه به خورد ملت دهند....آنها قدرت کنترل روحی توده ها را دارند.   ملکوم ایکس

    -

اگر مواظب نباشید روزنامه ها چنان می کنند که از استثمار شوندگان نفرت داشته باشید و استثمار کنندگان را دوست داشته باشید.  ملکوم ایکس

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -  

 -

    -چرا اروپا و امریکا  قبله مردم و حکومتیان شدند! بر اساس آماری که اخیرا در تلویزیون دولتی ایران اعلام شده فرزندان و اعضای خانواده ۴ هزار تن از مسئولان حکومتی ایران در آمریکا و کانادا و اروپا زندگی می کنند. اینها از همه طیف ها هستند. از اصولگرا و اعتدالگرا گرفته تا اصلاح طلب و حجتیه ای و جبهه پایداری. همه اینها، هم شیفته غرب هستند، هم مصرف کننده کالاهای غربی و هم منافع اقتصادی آنها در ارتباط و تجارت و خرید و فروش با غرب تامین می شود. ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

    -اشتراکی کردن مردم شوروی را نجات داد   لئونید     ماسلوفسکی (Leonid MASLOVSKY)   ا. م. شیری مِی 6, 2022

    -  

    - چرا هیچ مانعی برای عرضۀ تسلیحات وجود ندارد؟    لطفاً توضیح دهید که چگونه میتوان این واقعیت را درک کرد که چرا فدراسیون روسیه عرضۀ روزانۀ سلاحهای سنگین غربی از طریق راه آهن به جبهه را متوقف نمیکند؟
چه مشکلی در وارد کردن ضربه به نقاط تقاطع راهآهن در غرب اوکراین برای قطع تجهیزات وجود دارد؟ این که منطقی است! چرا این مشکل در ستاد نیروهای مسلح نادیده گرفته میشود؟ هر روز تأخیر به بهای خون بچههای ما و هزاران قربانی تمام میشود! آیا نفوذ الیگارشی روسیه و اوکراین در این امر تأثیر ندارد؟
در مورد تأثیر الیگارشی روسیه و اوکراین بر روند عملیات ویژۀ نظامی. ـ دریاسالار جان کربی، سخنگوی پنتاگون، گفت که برخلاف منطق عملیات نظامی، اطلاعات ایالات متحدۀ آمریکا از اواخر فوریه تا اواسط آوریل حتی یک مورد اقدام نیروهای مسلح فدراسیون روسیه و جمهوری دموکراتیک خلق لوگانسک را برای جلوگیری از ارسال تسلیحات آمریکایی و اروپایی برای واحدهای خط مقدم نیروهای مسلح اوکراین ثبت نکرده است. او افزود: «پروازها به مراکز تحویل همچنان ادامه دارد و جابجایی کمکها در عرصههای امنیتی، تسلیحاتی و تجهیزاتی هر روز انجام میشود. ما این کار را با حداکثر سرعت و تا حداکثر مقدار ادامه خواهیم داد».
در میان الیگارشیهای اوکراینی که با شرکای روسی خود ارتباط دارند و در گزینشی بودن عملیات نظامی ذینفع هستند، میتوان از اشخاص زیر نام برد: ..... 19/04/2022

    -

    -            

    - آزمایشگاههای بیولوژیکی با کاربرد دوگانه در جمهوریهای شوروی سابق مارس 20, 2022

در سپتامبر ٢٠٠۵، روزنامۀ شیکاگو تریبون مقالهای با عنوان «ایالات متحده میکروارگانیسمهای بیماریزا را از جمهوری شوروی سابق تحویل میگیرد»، منتشر کرد. این روزنامۀ آمریکایی نوشت: «بیش از ۶٠ گونه باکتری خطرناک و کشنده، میراث برنامۀ عظیم سلاحهای بیولوژیکی اتحاد جماهیر شوروی سابق، از آذربایجان به ایالات متحده منتقل شده است این یکی از گامهای مبارزه مشترک دو کشور علیه خطر تروریسم بیولوژیکی بود. نمونههایی از باکتریها، از جمله، گونههایی که باعث ابتلا به طاعون و سیاهزخم میشوند، با یک هواپیمای نظامی از باکو به ایالات متحده منتقل شدند».

    - تصادف خودروی قاچاقچیان انسان در زاهدان ۷ تن را به کام مرگ فرستاد ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

    - اجاره دستفروشان به جیب کسبه خیابان امین الملک می���رود پیادهرو فروشی در تهران؛ سه متر دو میلیون تومان ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

    - گزارشگر امریکائی جنگ :     درباره اوکراین، دولت ها به مردم دروغ می گویند!۲۸ اسفند ۱۴۰۰

     - 1- ایگور کیریلوف مدیر ارزیابی وزارت دفاع روسیه گفت، اسناد و مدارکی با تاریخ و امضاء پیدا شده که نشان میدهد امریکا از طریق پنتاگون وزارت دفاع این کشور ۳۲ میلیون دلار بودجه برای آزمایشگاههای بیولوژیک تخصیص داده است. این آزمایشگاهها از سال ۲۰۰۹ زیر نظر متخصصین امریکایی کار میکردند و انتخاب اوکراین برای این پژوهشها اتفاقی نبوده است.

2- در خبر دیگری مقادیر زیادی خون در آزمایشگاههای اوکراین پیدا شده که نشان میدهد روی خون مردم اوکراین پژوهشهایی صورت می گرفته است. ژن خون روس ها و اوکراینیها یکسان است و به همین دلیل ممکن است خون های پیدا شده برای بررسی تاثیر ویروس ها روی روس ها بوده.  نکته مهم آنست که هر آزمایشگاهی بصورت تخصصی روی ویروس خاصی تحقیق میکرده است.

3- اردغان رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی از پوتین بابت کمک به خروج شهروندان ترک از اوکراین تشکر کرد. او همچنین از ایجاد امنیت برای کشتیهای باری با اجناس ترکیه در بنادر دریای ازروف تشکر کرد.

۲۸ اسفند ۱۴۰۰

    - اختاپوس آزمایشگاههای بیولوژیکی نظامی ایالات متحدۀ آمریکا در اوکراین:   اسرار هویدا میشوند  مارس 18, 2022

    -    -

    - ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟

ایسنا نوشت: بدهی خارجی ایران در پایان دی امسال،به رقم ۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۷ درصد کم شده است.۲۳ اسفند ۱۴۰۰

    -      

    -

    -  

    -

    -

    -

    -       

    -

    - 

    -

    - 

    - 

    -    

    - گروه جامعه: این روزها صفحه حوادث روزنامهها و سایتهای خبری را باز کنیم با قتلهای خانوادگی هولناکی روبرو میشویم که هر کدام میتواند تا مدتها روح و روان خواننده را تحت تاثیر قرار دهد. قتلهایی که فقط ترویج خشونت و کشتن اعضای یک خانواده نیست و میتواند روی روان مردم جامعه هم تاثیر بگذارد. تنها در دو روز گذشته هفت زن و مرد در دو جنایت جداگانه قربانی قتل بر سر اختلافات مالی خانوادگی شدند. قتل دو خواهر بر سر میراث

    - سایۀ بالهای شیاطین این نوشته در سپتامبر 28, 2021 بدست eb1384 فرستاده شد.

     ولادیمیر یوگنیاویچ یگورئچِف  عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست بلاروس، نامزد علوم تاریخ،      دانشیار، عضو کانون نویسندگان جمهوری بلاروس، شهر گرودنو             ا. م. شیری

    

    -

    -

    - 

    -

    - 

    -

    -

    -  

  -   

    -

    -

    -   

    -   

    -

http://www.peykeiran.com/movie/MofatesheAzam_1.m4a

http://www.peykeiran.com/movie/MofatesheAzam_2.m4a

http://www.peykeiran.com/movie/MofatesheAzam_3.m4a

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2