قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه       مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

                                             مقاله ها

                                         

  صفحۀ   1    2  3

    - 

    - چرا هیچ مانعی برای عرضۀ تسلیحات وجود ندارد؟    لطفاً توضیح دهید که چگونه میتوان این واقعیت را درک کرد که چرا فدراسیون روسیه عرضۀ روزانۀ سلاحهای سنگین غربی از طریق راهآهن به جبهه را متوقف نمیکند؟ 

چه مشکلی در وارد کردن ضربه به نقاط تقاطع راهآهن در غرب اوکراین برای قطع تجهیزات وجود دارد؟ این که منطقی است! چرا این مشکل در ستاد نیروهای مسلح نادیده گرفته میشود؟ هر روز تأخیر به بهای خون بچههای ما و هزاران قربانی تمام میشود! آیا نفوذ الیگارشی روسیه و اوکراین در این امر تأثیر ندارد؟ 

در مورد تأثیر الیگارشی روسیه و اوکراین بر روند عملیات ویژۀ نظامی.    ـ دریاسالار جان کربی، سخنگوی پنتاگون، گفت که برخلاف منطق عملیات نظامی، اطلاعات ایالات متحدۀ آمریکا از اواخر فوریه تا اواسط آوریل حتی یک مورد اقدام نیروهای مسلح فدراسیون روسیه و جمهوری دموکراتیک خلق لوگانسک را برای جلوگیری از ارسال تسلیحات آمریکایی و اروپایی برای واحدهای خط مقدم نیروهای مسلح اوکراین ثبت نکرده است. او افزود: «پروازها به مراکز تحویل همچنان ادامه دارد و جابجایی کمکها در عرصههای امنیتی، تسلیحاتی و تجهیزاتی هر روز انجام میشود. ما این کار را با حداکثر سرعت و تا حداکثر مقدار ادامه خواهیم داد». 

در میان الیگارشیهای اوکراینی که با شرکای روسی خود ارتباط دارند و در گزینشی بودن عملیات نظامی ذینفع هستند، میتوان از اشخاص زیر نام برد: .....     19/04/2022

 

    -

    -            

    - آزمایشگاههای بیولوژیکی با کاربرد دوگانه در جمهوریهای شوروی سابق مارس 20, 2022

در سپتامبر ٢٠٠۵، روزنامۀ شیکاگو تریبون مقالهای با عنوان «ایالات متحده میکروارگانیسمهای بیماریزا را از جمهوری شوروی سابق تحویل میگیرد»، منتشر کرد. این روزنامۀ آمریکایی نوشت: «بیش از ۶٠ گونه باکتری خطرناک و کشنده، میراث برنامۀ عظیم سلاحهای بیولوژیکی اتحاد جماهیر شوروی سابق، از آذربایجان به ایالات متحده منتقل شده است این یکی از گامهای مبارزه مشترک دو کشور علیه خطر تروریسم بیولوژیکی بود. نمونههایی از باکتریها، از جمله، گونههایی که باعث ابتلا به طاعون و سیاهزخم میشوند، با یک هواپیمای نظامی از باکو به ایالات متحده منتقل شدند».

    - تصادف خودروی قاچاقچیان انسان در زاهدان ۷ تن را به کام مرگ فرستاد ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

    - اجاره دستفروشان به جیب کسبه خیابان امین الملک میرود پیادهرو فروشی در تهران؛ سه متر دو میلیون تومان ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

    - گزارشگر امریکائی جنگ :     درباره اوکراین، دولت ها به مردم دروغ می گویند!۲۸ اسفند ۱۴۰۰

     - 1- ایگور کیریلوف مدیر ارزیابی وزارت دفاع روسیه گفت، اسناد و مدارکی با تاریخ و امضاء پیدا شده که نشان میدهد امریکا از طریق پنتاگون وزارت دفاع این کشور ۳۲ میلیون دلار بودجه برای آزمایشگاههای بیولوژیک تخصیص داده است. این آزمایشگاهها از سال ۲۰۰۹ زیر نظر متخصصین امریکایی کار میکردند و انتخاب اوکراین برای این پژوهشها اتفاقی نبوده است.

2- در خبر دیگری مقادیر زیادی خون در آزمایشگاههای اوکراین پیدا شده که نشان میدهد روی خون مردم اوکراین پژوهشهایی صورت می گرفته است. ژن خون روس ها و اوکراینیها یکسان است و به همین دلیل ممکن است خون های پیدا شده برای بررسی تاثیر ویروس ها روی روس ها بوده.  نکته مهم آنست که هر آزمایشگاهی بصورت تخصصی روی ویروس خاصی تحقیق میکرده است.

3- اردغان رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی از پوتین بابت کمک به خروج شهروندان ترک از اوکراین تشکر کرد. او همچنین از ایجاد امنیت برای کشتیهای باری با اجناس ترکیه در بنادر دریای ازروف تشکر کرد.

۲۸ اسفند ۱۴۰۰

    - اختاپوس آزمایشگاههای بیولوژیکی نظامی ایالات متحدۀ آمریکا در اوکراین:   اسرار هویدا میشوند  مارس 18, 2022

    -    -

    - ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟

ایسنا نوشت: بدهی خارجی ایران در پایان دی امسال،به رقم ۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۷ درصد کم شده است.۲۳ اسفند ۱۴۰۰

    -      

    -

    -  

    -

    -

    -

    -       

    -

    - 

    -

    - 

    - 

    -    

    - گروه جامعه: این روزها صفحه حوادث روزنامهها و سایتهای خبری را باز کنیم با قتلهای خانوادگی هولناکی روبرو میشویم که هر کدام میتواند تا مدتها روح و روان خواننده را تحت تاثیر قرار دهد. قتلهایی که فقط ترویج خشونت و کشتن اعضای یک خانواده نیست و میتواند روی روان مردم جامعه هم تاثیر بگذارد. تنها در دو روز گذشته هفت زن و مرد در دو جنایت جداگانه قربانی قتل بر سر اختلافات مالی خانوادگی شدند. قتل دو خواهر بر سر میراث

    - سایۀ بالهای شیاطین این نوشته در سپتامبر 28, 2021 بدست eb1384 فرستاده شد.

     ولادیمیر یوگنیاویچ یگورئچِف  عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست بلاروس، نامزد علوم تاریخ،      دانشیار، عضو کانون نویسندگان جمهوری بلاروس، شهر گرودنو             ا. م. شیری

    

    -

    -

    - 

    -

    - 

    -

    -

    -  

  -   

    -

    -

    -   

    -   

    -

http://www.peykeiran.com/movie/MofatesheAzam_1.m4a

http://www.peykeiran.com/movie/MofatesheAzam_2.m4a

http://www.peykeiran.com/movie/MofatesheAzam_3.m4a

    -

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2