قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه         مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

 

        مقاله های مهم  

 

  -       

    -     

  افشاي جنايات آمريکا در عراق توسط يک تراجنسي 19.02.2020 -     

-     

وزارت خارجه چين: تبديل امريکا به بزرگترين جاسوس جهان و "امپراتوري هکرها" 17.02.2020 -     

دستاورد جديد اسرائيل در زمينه صادرات تسليحات 12.02.2020 -     

زوال رمزنگاري "سيا" آمريکا17.02.2020 -      

آمريکا بزرگترين خطر براي امنيت جهان 17.02.2020 -     

    -     

    -  اپيدمي مرگباري که از آمريکا برخاست. 07.02.2020   
    -   افشاي راهکار مخفيانه سيا براي خواندن مکاتبات مخفي ايران در دهه هفتاد 12.02.2020  
    -    بزرگترين شرکتهاي اسرائيلي وارد ليست سياه سازمان ملل شدند 12.02.2020 

سفير روسيه در ترکيه تهديد شد 14.02.2020  -     

 آيا ليست هايي که يک هفته قبل از انتخابات بسته نشده مي تواند مشکل مردم را حل کند؟ 14.02.2020 -     

  -      

  -     

    -     

روسيه، يکي از بزرگترين صادرکنندگان نفت به آمريکا.   06.02.2020   -     

  نقش ترکيه در تشکيل گروه تروريستي «جبهه النصره» 04.02.2020  -     

    -

    -

    -

    - جنگ بيولوژيک آمريکا عليه چين 02.02.2020.

    -  رهاسازي سلاح هاي ژنتيکي.

     - زيردريايي هايي که در 30 دقيقه قادر به ويران کردن جهان هستند.     

    -  بمب هاي اتمي گمشده؛ هداياي آمريکا به جهان

    -  

    -   بمب هاي اتمي گمشده؛ هداياي آمريکا به جهان.

    -  جهان بيش از دوهزار ميلياردر دارد. 

  -  خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران   

    -  تقسیم ایران   

    -   کودتای نظامی در آمریکا   

    -  حرامزادگان جهانی    

    -  امریکا و اروپا   

بزرگداشت استالین -     

دستروی زوگ -     

عدالت به سبک آمریکایی -     

فروش اجزائ -     

تبلیغات ضد اوکراینی -     

     اسلا مگرائی افراطی عزیز درُدانه اسرائیل است یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی  -     


 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2