قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه    ترجمه ها   مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

                                        ترجمه ها : 

     -

   

     - راکفلرها، روتشیلدها، مورگان ها : دولت پنهان از سایه ها بیرون می آید. 19 دسامبر 2022  ویرایشگر : والت Walt  نویسنده : Tsargrad TV  Russie

         انها در سالهای اخیر است که صحبت از « دولت پنهان » و یک سازمان مخفی که ایالات متحده را اداره می کند برای آمریکایی ها به شکل بدمزه ای تبدیل شده است. قبل از آن، تلاشهای مختلفی شد تا درمورد نقش راکفلرها، رودشیلدها، مورگان ها صحبت شود. و اکنون بازیکنان کاملاً از سایه خارج شده اند.  

          دانشمند علوم سیاسی و نشر دهنده، ایگور پشنیشنیکوف ( Igor Pshenichnikov )، رئیس بخش سیاسی تزارگراد ( Tsargrad )، و کارشناس سیاسی و روزنامه نگار با یاد آوری مفاهیم اساسی، سعی کرد پیچیدگی های حاکمیت آمریکا یی را ا درک  کند.

          این سوال که آیا نوعی قدرت پنهان در ایالات متحده وجود دارد که درواقع بر کشور و تا حدی بر کل جهان حکومت می کند و اینکه مشخص کند چه کسی ریسمان عملکردهای رئیس جمهور و کنگره را می کشد، مسائلی بوده اند که در دهۀ 70 و 80 قرن گذشته در بیانات و روزنامه های آمریکایی مطرح می شده اند. نقطۀ اوج این بحث، انتشار کتاب ـ هنوز محبوب « رهبر آمریکا The American Establishment» از لئونارد سیلک ( Leonard Silk  ) و مارک سیلک ( Mark Silk ) دانشمندان علوم سیاسی آمریکایی در سال 1980 بود که  در آن نویسنده گان، پدر و پسر، سعی کردند مکانیزم تصمیم گیری حکومتی ایالات متحده را بفهمد.

     اظهارات قدیمی است اما “بلند گو ها” جدید هستند.

          این دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده بود که امروز به حامیان اصلی نظریۀ توطئه « دولت پنهان » تبدیل شده. با صداقت برخورد کنیم، پس از تلاشهای گسترده برای حذف ترامپ، باورش سخت است. به اصل برگردیم. « دولت پنهان » (آنطور که در آمریکا به آن گفته می شود)، رهبران لیبرال، نخبگان جهانی گرای « باتلاق ( maris ) واشنگتن » (بقول ترامپ) همه تعاریف متفاوتی از یک موضوع هستند و اغلب تحت این تعاریف و مفهوم در مطبوعات فعلی ظاهر می شوند. 

          نویسندگان کتاب « رهبران آمریکا » (  The American Establishment ) به تمام دنیا نشان دادند که به گفتۀ آنها پنج «موسسۀ بزرگ» آمریکا را، رهبری می کنند. گرفته از:

          - دانشگاه هاروارد.

          - روزنامۀ نیویورک تایمز- جا دارد مطرح شود که این نیویورک تایمز بود که به رژیم کیف روابط مطبوعاتی را آموزش می داده است.

          - فونداسیون (ساختار) فورد.

          - موسسۀ گروه تفکر بروکینگ ( Brookings ).

          - شورای  روابط خارجی ( Council on Foreign Relations )، یک ساختار خصوصی که عملاً سیاست خارجی ایالات متحده را مشخص می کند.

          قابل توجه : شورای روابط خارجی  رابطۀ خیلی تنگا تنگی با کمیسیون سه جانبه  « Commission trilatérale » دارد. این یکی یک نوع کلوب ( Club) گردهمایی بزرگترین بانک ها و شرکت ها، همچنیین سیاستمداران مهم کشورهای غربی است. هدفشان « جستجوی راه حل برای مسائل بین المللی» است...

          اینطوری، بطور روشن مشخص شده که « دولت پنهان » شامل یک گروه از « شهروندانی » است که در مجموع خود را جدا قادر به تحلیل و پیش بینی، می دانند، متمایز می کنند. آنها « استاد پول » هستند ( بزرگترین بانک ها مقرشان در وال استریت نیویورک است ) و مالکان شرکت های بین المللی ( STN=Sociétés TransNational ). بزرگترین سرمایه داران، قدرت سیاسی دارند و یا بر روی کسانیکه رهبری سیاسی کشور را در دست دارند قدرت دارند. و دیگر اینکه، « دولت پنهان » نگاهشان دورتر از مرزهای کشوری ایالات متحده است.

     حالا وارد شخصیت ها شویم.

          می توان روی تشکیل دهندگان « دولت پنهان » از طریق منابع مختلف، اطلاعاتی بدست آورد، اگر حتی، بدرستی، انتظارش را باید داشت که این اشخاص اولین کسانی باشند که وجود یک قدرت پنهان و دخالت در مسائل داخلی را رد کنند.

          سرمایه دارن مالی را خانواده هایی سفارش می دهند که سیستم رزرو فدرال را بوجود آورده اند. آنها « استاد پول » هستند : روکفلر ها، روتشیلدها و مرگان ها هستند. در بین این خانواده ها، روکفلرها بطور مشخص متمایز ترند. آنها هستند که در اصل « کلوب روم ( Club de Rom ) » را بوجود آورده اند، که اولین جلسات را هم در زمین ملکیشان در بلاژیو ( Bllagio ) ایتالیا تشکیل دادند. و ساختمان پوکانتیکو هیل Pocantico Hills ) « لانۀ خانوادگی » کمیسیون سه جانیه « Commission trilatérale » که قبلاً توضیح داده شده، شده است.

          هم زمان، این خانواده ها تنها راضی به حکومت کردن جریانات مالی جهانی نیستند، آنها بزرگترین شرکت ها بین المللی ( STN ) ( امپراتورهای جهانی. م ش) را مالکند. برای کسی که دنبال نمی کند خیلی سخت است که بتواند اطلاعاتی در مورد روی هم چیدگیه بطور لایه ای از سرمایه بانکی و صنعتی گیر آورد. فقط برای درک آن، از قدرت جهانی « منافع » گروه روتشیلد، می توانید نام چند شرکت که زیر دستشان است را نام ببرید آنها :

Exxon Mobil,  Chevron Texaco,  BP Amoco,  Marathon Oil,  Freeport McMoRan,  Quaker Oats,  ASARCO,  United, Delta, Northwest, ITT,  International Harvester,  Xerox, Boeing,  Westinghouse,  Hewlett-Packard,  Pfizer, Motorola,  Monsanto,  General Aliments

و خیلی های دیگر هستند.

          ولی نادرست خواهد بود به خانواده های مطرح شده فقط به ترکیب مالی صنعتی « دولت پنهان » « بند کرد ». می دانیم که در طول سالها، اعضای خانوادۀ روتشیلد از همان اوایل مسئول سرنگونی و مستقر کردن رهبران حکومت ها، هم چنین کودتاهای بی خطر بوده اند.... ( برای تشریح  این و جنبه های دیگر آن به  اینجا رجوع کنید. م ش ). یکی از اعضای معروف گروه، نلسون روکفلر ( Nelson Rockefeller )، معاون رئیس جمهور ایالات متحدۀ سالهای 1974 تا 1977 بوده است، در یک گفتگو در روزنامۀ پلی بوی ( Playboy )، با علاقه شدید در مورد خانوادۀ خود چنین می نویسد : « واقعاً تو فکر، برنامه ریزی، برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، جهانی هستم».

     با ارتقا  

          مشخصه که از زمان نوشتۀ  « رهبر آمریکا The American Establishment  » خیلی چیزها تغییر کرده اند. بعضی ها رفته اند  و اشخاص جدیدی آمده اند. و احتمالاً، همه چیز صاف و بدون تحول نیست.  واقعیت، خب ، خیلی پیچیده است. و خیلی وحشتناک. سازمان های « انستیتوسیون » مطرحه در بالا فقط خود را محدود به نیروهای تاثیر گذار در سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده، نمی کنند. رئیس جمهور ترامپ نشان داد که در رأس ارتش و رئسای مجمع اطلاعاتی ( سازمان های مخفی اطلاعاتی ) آمریکا، که عملاً بر علیه ترامپ  و در کنار دموکرات ها بپا خواسته بودند بخشی از « دولت پنهان » هستند.

          ترامپ هم خودش سازمان سیا، اف بی آی و وزیر دادگستری که دربارۀ رابطه اش با کرملن تحقیق می کرده اند را نشانه گرفته بود. چیزی هم گیر نیاوردند و چیزی هم معرفی نکردند. بلاخره، « محققین » موفق شدند رابطۀ آمریکا و روسیه را به نابودی بکشانند. همزمان، عملکردهای یک طرفۀ سازمان های مخصوص قابل رویت بودند. آنها ترامپ را تحقیر کردند، اما چشمشان را روی عملکرد های بد، واضح هیلاری کلینتون که دررابطه با ارتباطات رسمی اش بود، بسته بودند. همانطور که مشخص کرد، ترامپ از « ادارۀ دادگستری دولت پنهان» که هیچ کنترلی از « کلینتون بی شرف » نکرد، متأثر شد.

     بگو که رفتم.

          در گفتگویی که ترامپ از نفوذ « دولت پنهان » در مورد همه چیز  و همه، در آمریکا رو کرد، علاقۀّ زیادی برای این سوژه در میان جامعۀ آمریکا ایجاد کرد. ولی مطبوعات لیبرال شروع کردند به رد وجود هر نیروی مخفی. روشن است که « دولت پنهان » خیلی دلواپس بوده است.

          ناشیونال انترست ( The National Interest  )، یه عنوان یک روزنامۀ تحلیلی لیبرال، سمپوزیسیونی ( کنگرۀ متخصصین ) از طریق ارتباط پیامی در مورد موضوع « دولت پنهان وجود دارد؟ » سازمان دادند. باعث یک سری مقالات و مطالب از طرف « متخصصین و تحلیل گران» معروف شد. « فوم لب ها »، تئوری وجود یک « دولت پنهان » در ایالات متحده را پس زدند. 

          ببینید چطوری، به عنوان مثال، جان دوتش John Deutch ، مدیر اطلاعات مرکزی آمریکا موقع رئیس جمهوری کلینتون، این سوژه را چنین تشریح می کند : « پارانوئید ترین حامیان رئیس جمهور ترامپ می گویند که دولت پنهان جدید، یک مقاومت سازمان داده شدۀ  بعضی از مسئولان حکومت فدرال است، که مصمم به تضعیف ریاست جمهوری اش بودند. قابل تعجب نیست که کارمندان فدرال، بطور مشخص در آژانس شهری، سیاست های ترامپ را دوست ندارند، بخصوص آنی که احتیاج به کم کردن بودجه و محدودیت های دیگر دارد.  ولی آنرا مقاومت سازمان داده شده نامیدن پر حرفی است. درواقع، مسخره است ادعا کنیم که  نشت فزایندۀ کارمندان ناراضی که قصد تأثیر گذاری بر سیاست ها را دارند، شواهدی است بر وجود دولت پنهان.... این هم توصیۀ من. وقتیکه بیان « حکومت فانتوم » را می شنوید، کانال راعوض کنید و یا رادیو را از خود دور کنید و یا اگر مقاله ای مثل این می بینید، ورق دیگری را نگاه کنید.

     فقط اجماع و نه چیز دیگری

          نویسنده گان مقالۀ نشنال انترستThe National Interest ) که کارمندان بالای موافق اکثریت در « اجماع عمومی » روی چیزی که باید سیاست کشور بعد از  جنگ سرد باشد را به ارزششان رساندند. به عنوان مثال، این توافق، همۀ کارمندانن، هر وابستگیی که به سازمانهای مدافعشان می خواهند داشته باشند، را متحد نگه می دارد، و این در اصل مشخص کنندۀ آن است که طبقۀ سیاسی آمریکا  مدت های زیادی است که کشور را در همان جهت انتخاب شده، رهبری می کند. و، می گویند، در موقع ناموفقیت شان، این طبقۀ سیاسی، درچار چوب اجماع  بی تزلزل، خطاها را که می توانند در میان مجریه و مقننه رخ دهند تصیح می کند. و در مورد ترامپ، به عنوان مثال، این اجماع سیاستمداران آمریکا است که مانع ابتکارات رئیس جمهور می شود، و نه یک نوع « دولت پنهان». اما اشفورد Emma Ashford، متخصص انستیتوی کاتو Cato، نوشت : « مسئله آنطور نیست که ترامپ مطرح می کند، که « دولت پنهان » توانسته برنامۀ سیاسی اش را از ریل خارج کرده باشد. آنها روی مشاورانی پافشاری می کنند که خودشان روی اجماع سیاست خارجی پس از جنگ سرد موافق هستند. و تا جایی که این اجماع تغییر کند، سیاست خارجی آمریکا همان مسیر مشخص شده را ادامه خواهد داد، هر کسی که می خواهد سر کار آید.

     بر علیه گارگران

          پیوستن به موج منکرات وجود « دولت پنهان »، متخصص دیگری، میکائل لیند Michael Line استاد دانشگاه تکزاس  هم حاضر است تائید کند که یک « توطعۀ رهبران فرا آقیانوس اطلس »، وجود دارد، امابه گفتۀ او، « دولت پنهان » مخفیی وجود ندارد. همانجا در انترناشیونال انترست، نوشته که بعد از آخر جنگ سرد، سرمایه های بزرگ دو طرف اقیانوس اطلس، برای اینکه منافعشان را گسترش دهند و کنترلشان را عمیق تر کنند، سعی کردند کارگران و سندیکاهایشان را تضعیف کنند. برای این هدف، « رهبران دوطرف اقیانوس اطلس .... سیستم رهبری جامعه را بازسازی کردند تا بتوانند تاثیر مسئولیت دمکراتیک را به حد اقل برسانند. برای این کار، آنها تصمیم گیریه مقنننه را به طرف مجریه و قضاییه درون دولت-ملی انتقال دادند. و آنها برای تصمیم گیری های مختلف درون دولت-ملی ، از طریق سازمانهایی مثل اتحادیۀ اروپا، که به اندازۀ کافی از رأی دهندگانشان جدا شده اند، شرایطی بوجود آوردند. 

          این انقلاب الیگارشی بعد از آخر جنگ سرد از بالا آمده را شاید بتوان توطعه خواند، ولی یک توطعۀ عمیق واقعی نیست. میکائل لیند Michael Lineمی نویسد : « یک برنامه ای بوده که بیل کلینتون، ژورژ. دبلیو. بوش و تونی بلر آنرا با همکاری میانه روهای اروپایی بطور علنی اجرا می کرده اند. آنها موفق شدند به حدفشان برسند :  تضعیف کردن اقتصاد و قدرت سیاسی اکثریت کارگری ایالات متحده، انگلستان و کشورهای دیگر غربی ».  جالب است بداتیم که این باعث نمی شود وجود  یک توطعه  به نام « دولت پنهان » را پس زد. و تازه، این نشان می دهد که این « دولت پنهان » آمریکایی نیست، بلکه بین المللی است.

     و خب ؟

          وجود یک « دولت پنهان » به اتفاق آرا، بوسیلۀ مطبوعات لیبرال آمریکایی رد می شود و کسی که مخالف آن فکر کند را به مسخره می گیرند . این « دولت پنهان » با تمام قدرتش سعی می کند نشان دهد که وجود ندارد.

          اولین مسئله حیاتی که این انحصارات ضربتی با آن مواجه  هستند - که به دنبال روشنایی و تبلیق نیستند، در صورتیکه تمام زندگی آمریکا را در کنترل دارند و تازه سعی می کند تمام دنیا را کنترل کنند - تا بتوانند سوپر ساختار علنی اش را در کاخ سفید نگه دارند :  یعنی  دولت فعلی سر کار،  چه می خواهد بایدن باشد و یا شخص دیگری.  

          دومین مشکل که کم حیاطی « دولت پنهان » هم نیست، وجود یک روسیۀ مستقل، که از ارزشهای سنتی دفاع می کند و که گل سر سبد تمام نیروهای ضد هژمونی، که علانا و روشن تبلیغات « شیطان پرستانه »  در مجامع مختلف می کند، است.  

          پس مبارزه شروع خواهد داشت، برای این کار، « دولت پنهان » باید خود را نشان دهد و اقدام کند. در نتیجه، تلاشش هرچه می خواهد باشد نخواهد توانست « گوشهایش » را پنهان کند. این چنین هر چند زمانی، این فرصت را خواهیم داشت تا او را بهتر بشناسیم.

    

منبع :   (  Tsargrad TV  Russie)   

 

 ترجمه های گذشته :

       توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی

    فرانسه چک بانک های سویس را رد کرد.

    آژانس های تنبیح کننده

      

       

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2