قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه       مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

 

                 تبلیغات ضد اوکراینی و تک تیراندازان

 

          تلویزیون "روسیه امروز Russia Today  " گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه استونی، اورماس پت Urmas Paet ، را منتشر کرد که مطرح می کند که تک تیر اندازان میدان ، "میدان" Maidan، مستقیماً با طرفداران غربیان در رابطه بوده اند.

          بدون گرفتن موضع، وزیر لیبرال در این مورد با مسئول بالای اتحادیه اروپا خانم، کاترین اشتون، تلفنی صحبت کرد. صحت این گفتگوی ثبت و ضبت شده یک هفته قبل، از طرف هر دو طرف گفتگو تأیید شده است.

          وزیر، خشمگین، اعلام کرد که صحت آن از طرف، دکتر اولگا بوگومولتز Dr. Olga Bogomolets  ، (متخصص امراض پوست معروف که شرکت فعال در تظاهرات میدان، "میدان"، دارد.) تأیید شده است که اشخاصی در رابطه با طرفداران اتحادیه اروپا- و نه عضو امنیت ملی وفادار به رئیس جمهور یانوکویچ Ianoukovytch- که هم به طرف پلیس و هم به طرف تظاهرکنندگان تیر اندازی می کرده اند تا جو نا هنجاری بوجود آورند و حکومت را سر نگون کنند. 

          کودتا گران یک حکم بازداشت جهانی بر علیه رئیس جمهور یانوکویچ صادر کردند که دستور تیر اندازی روی مخالفانش را داده و اینکه تنها مسئول در گیری های "میدان" است.

          شبکه وولتر، از همان روزهای اول درگیری، تأکید می کند که تک تیر اندازهای ناشناسی که هم به طرف گروه های جمع شده و هم به طرف پلیس تیر اندازی می کردند در هر " انقلاب رنگی" و یا " بهار عربی " از 1989مشاهده شده است. در مورد جنب و جوش های بنقاضی (2011)، چهار عضو نیروهای ویژه ایتالیایی، بعد از سرنگونی رژیم، فاش کرده اند که بوسیله ناتو برای تحریک جنگ شهری به آنجا ارسال شده بوده اند.

 

 

La propagande anti-ukrainienne et les mystérieux snipers

RÉSEAU VOLTAIRE | 6 MARS 2014  http://www.voltairenet.org/squelettes/elements/images/ligne-rouge.gif

La chaîne de télévision Russia Today a publié une interception du téléphone du ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Paet, dans lequel il indique que les mystérieux snipers de la place Maidan étaient liés à l’opposition pro-européenne.

Sans prendre personnellement position, le ministre libéral téléphone à ce sujet à la Haute-représentante de l’Union européenne, lady Catherine Ashton, pour l’informer de ses doutes. L’authenticité de la conversation a été confirmée par les deux protagonistes. Elle date d’une semaine.

Le ministre, indigné, déclare avoir eu confirmation par le Dr. Olga Bogomolets (célèbre dermatologue impliquée dans les manifestations de la place Maidan) que des individus liés à l’opposition pro-européenne —et non pas des membres des forces de sécurité fidèles au président Ianoukovytch— ont tiré à la fois sur la police et sur les manifestants pour provoquer les émeutes et renverser le gouvernement.

L’administration issue du coup d’État  contre le président Viktor Ianoukovytch l’accusant d’avoir ordonné de tirer sur ses opposants et d’être le principal responsable des affrontements de la place Maidan.

Le Réseau Voltaire a souligné, dès le début des affrontements, que de mystérieux snipers tirant à la fois sur la foule et la police, ont été identiquement observés dans chaque « révolution colorée » ou « printemps arabe » depuis 1989. Dans le cas des émeutes de Benghazi (2011), quatre membres des Forces spéciales italiennes ont avoué, après le renversement du régime, avoir été envoyés par l’Otan pour y provoquer la guerre civile.

http://www.voltairenet.org/article182514.html

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZEgJ0oo3OA8#t=74

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2