قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه       مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

 

        دستروی زوگDestroyZOG

https://www.youtube.com/watch?v=mt_Uw387x2E#t=18

     American Dissident Voices Broadcast (پخش صدای مخالفان آمریکا) "ترجمۀ ویدئو، م ش" 

     ویلیام پییرس (William Pierce) رهبر اتحاد ملی (Alliance Nationale) هستم.

     چندین مفهوم اساسی در رفتار و نگرش در مذهب یهودی وجود دارد. مهم ترین آن این است که یهودیان از طریق خدای قبیله ایشان یهوه انتخاب شده اند برای اینکه بر روی زمین مسلط شوند و حکومت کنند.

     یک بیانیۀ صریح و روشن در کتاب اشعیا می توان پیدا کرد. در شصتمین و شصت و یکمین فصل از اشعیا، پیامبر به خواب می بیند که تمام ثروت بومیان (غیر یهودیان، م ش) بلاخره به یهودیان تحویل داده خواهد شد که یهودیان، نوشته : "شیر بومیان را خواهند چشید" موقعی که بومیان بندگان یهودیان خواهند شد. و یا بیان اصلی که اشعیا بکار می برد، بومیان " آنجا مقاومت خواهند کرد و گله های شما را خواهند خورد"  و " کِشت کار زمین و زمین انگور شما خواهند بود" . 

     تلمود پر از نوشته ها و توضیحات در مورد مشخصات و وضعیت خاص یهودیان است که انتخاب شده اند تا مالکان و شاهان و روئسان جهان باشند.

     در، پنج کتاب اولی عهد عتیق، تورات است که آموزه اولیۀ یهودی را داراست. اما تالمود است که دقیقاً توضیح می دهد که چطور تورات باید تفسیر شود و تفسیر تالمود اکثراً به اندازه کافی با تفسیر بی ضرر و قبول شده از طرف مسیحیان متفاوت تر است.

     وقتی که اصلاح طلب بزرگ، مارتن لوترMartin Luther، تصمیم گرفت یک ترجمۀ کتاب مقدس مسیح را، به آلمانی در قرن شانزدهم، انتشار دهد، می خواست مطمئن شود که بخوبی فهمیده است و خوب، به تالمود رجوع می کند و از چیزی که در آن می بیند وحشت زده می شود. نمی توانست خود را توجیح کند. توانست کتاب مقدس یهود را بطور کامل رد کند و به تفسیر مسیحی سنتی بچسبید و یهودیان را با تمام سختی ممکن برای تفسیر نفرت زدایشان افشا کرد.

     در کتابش " یهودیان و دروغ هایشان"، لوتر نوشت، می خوانم : "آفتاب هرگز روی خلقی نتابیده که تشنۀ خون و انتقام باشد که یهودیان که تصور می کنند خلق خدا هستند و فکر می کنند که باید بومیان (غیر یهودیان) را  قتل عام و خرد کنند... تالمود و خام خام شان نمی گویند که اگر یک یهودی یک بومی را بکشد گناهی نیست اما اگر یک هم مذهبی را بکشد گناهکاراست.  گناهکار نیست اگر در مقابل یک بومی بقولش عمل نکند در عوض دزدیدن از یک بومی، همانطور که با قرض دادن پول می کنند، یک "عمل مذهبی" است...  و اربابان جهان خواهند بود و ما بندگان شان، واقعاً، دام هایشان خواهیم بود" – پایان پیام.

     امروز، رهبران کلیسای لوتریان، نا آگاه از نوشته های بنیانگذاران شان راجع به یهودیان، به هما اندازه زیر تأثیر یهودیان هستند که دیگر رهبران مهم کلیساهای مسیحی، و وقتی که به یادشان می آوریم با نارضایتی عکس العمل نشان می دهند. آنها ادعا می کنند که مارتن لوتر درست فکر نمی کرده و چیزی که در مورد یهودیان و یهودیت نوشته است مال 500 سال قبل است، و می گویند که لوتر فقط پیش داوری های عصر خودش را ترجمه می کرده است اما در واقع، تالمود و تورات امروزی دقیقاً همان هایی هستند که پانصد سال قبل هم بوده اند. تالمود و تورات امروزی که ژوزف لییبرمان  Joseph Liebermann مطالعه می کند همان تالمود و توراتی هستند که مارتن لوتر را اوایل قرن شانزدهم وحشت زده کرده اند. همان آموزشهای دینی یهودیانی که مارتن لوتر500 سال قبل افشا کرده بود، که امروزه بر زندگی یهودیان ارتدوکس (مقدس به آئیین اولیه، م ش) در اسرائیل حکومت می کنند.

     یک مثال برجسته و مشخص از دکتر باروش گولدشتن Dr, Baruch Goldstein است. گولدشتن، یک دکتر متولد و بزرگ شده در ایالات متحده، یک یهودی ارتدوکس بوده است. به اسرائیل مهاجرت می کند و وارد ارتش اسرائیل ������ عن���������� ������������ ����ام���� ��ی شود. در ارتش، به بالایی هایش اعلان کرده بود که زخمی شدگان بومی (غیر یهودی) را معالجه نخواهد کرد. در 1985، وقتی که یک سرباز اسرائیلی به پای یک فلسطینی شلیک می کند، فلسطینی زخمی شده را به بیمارستان نظامی می برند که گولدشتن در آنجا خدمت می کرده است. گولدشتن راضی نشد کاری پزشکی برای فلسطینی بکند و اعلامیه داد که می گفت : "من غیر یهودی را معالجه نمی کنم."  

     مخالفت گولدشتن، برای هر نوع معالجه ای که باعث حتی نجات حیاطی یک بومی (غیر یهودی) شود را به عنوان شخصی عجیب نمی دانست؛ او بر اساس دستورات مشخص تالمود عمل کرده بود. و تازه قدرتمندان مذهبی یهودی باعث جلوگیری از تنبیه گولدشتن در ارتش برای نافرمانی از دستورات نظامی شدند. با وجود مخالفتش با هرگونه دخالت پزشکی به بومیان (غیر یهودیان)، گولدشتن اجازه گرفت که به عنوان پزشک نظامی در ارتش و با گرفتن درجۀ بالاتر کاپیتن باقی بماند. 25فوریۀ 1994، روز جشن سالانۀ یهودیان پوریم، وقتی که آنها هر ساله کشتار 75000 (هفتادو پنج هزار) پارسی را جشن می گرفتند که 2500 سال قبل سازمان داده اند، کاپیتن گلدشتن وارد یک مسجد در هبرون می شود و 29 مسلمان در حال زانوزده برای عبادت را با شلیک کردن بر روی آنها از پشت، با تفنگ حملۀ ارتش، قتل عام می کند و وقتی که اسلحۀ خود را دوباره داشت پر می کرد، وفادارانی که هنوز زنده مانده بودند به او حمله ور می شوند و تا مرگ می زنند. (صحنه ها در این فیلم دیده می شوند، م ش)

     حکومت اسرائیل نتوانست که این قتل عام با سکوت بگذرد. بلافاصله بعد از قتل عام، یکی از شخصیت های برجستۀ رهبری یهودی ارتدوکس، خام خام موشه لووینجرMoshe Levinger، برای یکی از ویرایشگر بزرگترین روزنامه اسرائیلی توضیح داد، که او هم از قتل عام 29 فلسطینی به دست گولدشتن به همان اندازه که کشتار 29 مگس متأسف است. یکی دیگر از رهبران مذهبی برجسته، خام خام دوو لیورDov Lior، گفت، نقل می کنم : " حالا که گولدشتن کاری را که کرده به نام خدا، باید به عنوان یک انسان عادل به او احترام گذاشته شود. " cid:image012.png@01CFCDF0.418BF490

     یک مراسم بسیار بزرگ تشییع جنازه برای گولدشتن بر پا کردند و ارتش اسرائیل یگ گارد افتخار سر قبرش فرستاد. خام خام ازرائیل آریلIsrael Ariel، در مراسم تشییع جنازه برای جلال بخشیدن به آن گفت (نقل می کنم) : "شهید مقدس، باروش گولدشتن، از این به بعد نمایندۀ ما در آن دنیا است.  cid:image013.png@01CFCDF4.53E9F6B0" "گولدشتن خود سرانه عمل نکرده است. cid:image014.png@01CFCDF6.4CD637B0" "او درد سرزمین اسرائیل را شنیده بود، که هر روز مسلمانان ازما دزدیده اند cid:image015.png@01CFCDF6.76D54150" "او این کار را برای از بین بردن درد کشور انجام داده بود. cid:image016.png@01CFCE8B.4451EEF0"

     یک سال بعد از قتل عام، حکومت اسرائیل یک اجازه نامه ای به علاقه مندان گلدشتن برای ساختن یک بنای دیدنی تاریخی بزرگ جایی که دفنش کرده اند، داد. امروزه، بخصوص برای توریستهای معتقد یهودی ایالات متحده قبر گلدشتن یکی از بناهای بزرگ دیدنی مردم در اسرائیل شده است.

(مساحبۀ خبر نگار تلویزیون با توریست های آمریکایی، م ش)

     -        معتقدید که دکتر گلدشتن یک نمونه، یک قهرمان است؟

     -        بله، بله.

     -        افتخار می کنم که با او ملاقات کرده ام و فکر می کنم که یکی از بهترین شخصیت هایی است که شناخته ام.

     -        در آن شکی نیست، مرد بزرگی بود.

     -        اینجا چیزی که در این باره ناراحت کننده است، مرگ عرب ها نیست بلکه دکتر گولدشتن است.

     -        کار بزرگی کرده است، خودش را برای رهایی خلق یهود (خلق یهود هیچگاه وجود تاریخی نداشته و ندارد. م ش) فداکرده است. 

     یهودیان مرتب، بومیان (غیر یهودیان) را به داشتن حس دیگری از روح و روان برای لغاطی که استفاده می کنند به اشتباه می اندازند با درکی که بومیان بفهمند. وقتی که نویسندگان یهود ارتدوکس از لغت به عنوان مثال "انسانیت" استفاده می کنند، فقط یهودیان را در نظر دارند، چونکه تالمود مشخص کرده است که فقط یهودیان انسان هستند. درواقع بومیان، که روح ندارند، حیواناتی بدون انسانیت هستند. ولی بومی (غیر یهودی) معمولی این را متوجه نیست، و وقتی که از کسی مثل لییبرمان Liebermann می شنود که می گوید "همدردی اش برای انسانهای شبیه شان است"، خود را فریب می دهد که فکر می کند همدردی لییبرمان برای بومیان  به همان اندازه است که به یهودیان است. یهودیان، برای اعمال نفوذشان، باید در بین ما حرکت کنند و آنها را شبیه ما ها دانست. ویژه هایی هم در آنها وجود دارد. به عنوان مثال، در نیویورک، گروه های اجتماعی یهودی مذهبی وجود دارند که اصلاً نمی خواهند هیچگونه رابطه ای با بومیان (غیر یهودی) داشته باشند غیر از، البته، پول ما را بگیرند، و به ما داروهای مضر بفروشند، با دخالتشان در "قرارداد سفیدان" (قاچاق زنان، خریدو فروش زنان برده) با زن هایمان بد رفتاری کنند؛ کارهایی که کاملاً با موافقت مذهبی شان هستند. کسانی هم هستند که رابطه با ما را بیش از حد کم می کنند و از لحاظ پوشش و ارائه شان خود را مشخص و متفاوت تر از بومیان (غیر یهودی) با داشتن ریش بلند، موی بلند سر بغل گوشها، و کلاه پشمی بر سر، و پوشش فقط سیاه و غیره... نشان می دهند. با ظاهر عجیبی به نظر می آیند و ما را می هراسانند. اما یهودیان مذهبی دیگر می دانند، برای اینکه ما را کنترل کنند باید با ما ها مخلوط شوند، و آنهایی که این کار را می کنند باید اعتقادادشان و هدفشان را قایم کنند. آنها ادعا می کنند که شبیه ما ها هستند. آنها بحث بازی با توپ می کنند، شوخی هایی می کنند تا ما بخندیم، و راجع به اساس معتقدات مذهبی شان به ما دروغ می گویند. آنها مثل ژو لییبرمن Joe Liebermann عمل می کنند. اما پشت جلوۀ دروغ شان، مثل یهودیانی هستند که لباس سیاه به تن و موی بلند سر بغل گوشها در محله های ارتدوکس در نیویورک دارند. آنها، همه شان فکر می کنند که یهودیان خلق انتخاب شده هستند. همه شان فکر می کنند که خدای قبیله ای شان بهشان اجاز داده است تا برروی زمین و ساکنانش مسلط شوند. با وجود این مطمئناً اشتباه خواهد بود فکر شود که یهودیان غیر مذهبی برای ما به کلی کم خطرناکتر از یهودیان مذهبی هستند. مارکس(! ؟ م ش)، تروتسکی، کاگانویچ Kaganovitch و همۀ دیگر قصابان کمونیست یهودی که میلیونها مثل ما را در اروپا کشته اند یهودیان غیر مذهبی بوده اند. بیشتر مالکان و رئسای رسانه ها، یهودیان غیر مذهبی هستند ولی باعث نمی شود که کمتر دروغ بگویند. آیا کوچکترین بیانی در رسانه های ایالات متحده در مورد قتل عام گولدشتن شنیده اید؟ این کمبود مطلق گزارش را با شب کریستال (حملۀ نازی ها به یهودیان) نوامبر 1938 میلادی در آلمان مقایسه کنید. بعد از اینکه یک یهودی یک افسر آلمانی را در سفارت آلمان در فرانسه به قتل می رساند، آلمانها با اقدامی تلافی جویانه حمله ور شدند، و شیشه های مغازه های یهودیان در برلن را شکستند و کنیسه ها را آتش زدند. تماماً 36 یهود در مدت تشنج کشته شده اند، تقریباً به همان اندازه تعداد فلسطینی های قتل عام شده به دست گلدشتن است. "شب کریستال" (حملۀ نازی ها به یهودیان) 62 سال قبل رخ داده است و با این حال هر ساله هر بچه مدرسه آمریکایی هنوز آن را می شنود. رئسا و مالکان یهودی غیر مذهبی رسانه های ما مسئول این گنده گویی نادرست دنیا و تاریخ هستند. این واقعاً برای ما بسیار خطرناکتر از تمام نفرت های تالمودی یهودیان ارتدوکس است. سودمندانه خواهد بود تا اساس یهودیان را بفهمیم، معتقدات یهودیان ارتدوکسی مثل لییبرمن را به فهمیم. بهترین منبع برای شناخت چنین چیزهایی تالمود است به همین علت مشخص است که یهودیان آن را تا آنجا که می توانند خارج از دسترس نگه می دارند و یا شاید بتوان عبری خواند و تازه فقط می توان نسخه های سانسور شده اش را پیدا کرد آنهم با حذف و یا از قصد بخش های خیلی روشنش را بد ترجمه کرده اند ولی باید واقعاً فراتر از یهودیت نگاه کرد و فهمید که همین یهودیانی که تورات و تالمود را هم رد می کنند دشمنان فانی ما هستند، با وجود اینکه بدترین دشمنان ما نیستند. بدترین دشمنان ما خائنانی هستند که در میان خلق ما وجود دارند. بدترین دشمنان ما آنهایی هستند که، در بین خلق ما، با آگاهی و عمدی بایهودیان همکاری می کنند. بدترین دشمنان ما رهبران کلیساها هستند که آموزش های لوتر را در بارۀ یهودیان از خلق خودشان پنهان می کنند. بد ترین دشمنان ما رئسا و مالکان کم یاب بومی (غیر یهودی) رسانه ها هستند که با آنها همکاری می کنند، به عنوان مثال، لد لورنرLed Lurner و یا روبرت موردوکRupet Murdoch که می دانند یهودیان چه کسانی هستند و چه می کنند با وجود این با آنها همکاری و عمل می کنند. بد ترین دشمنان ما رهبران سیاسی بومی (غیر یهودی) هستند که بدون آنها با عملکردهایشان آگاهانه و با اراده با یهودیان همکاری می کنند، یهودیان تهدیدی برای ما نخواهند بود.

     راجع بهش فکر کنید!

    

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2