قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه       مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

 

 

با ضرب و دستک و دنبک بر علیه ایران در حرکتند. ولی خوب کیه که داره می زنه ؟

              تری جونز    Terry Jones

Réseau Voltaire | 10 décembre 2011

               ترجمه از مهدی شهرتی               

          برای تری جونز، انحصارات نظامی- صنعتی با تبلیغات کنونی علیه ایران غریبه نیستند. از نظر این هنرمند انگلیسی، دقیقاً در شرایطی مثل مالیات دهندگان قرون وسطای شهرهای ایتالیا هستیم، و می بینیم که چطور پول هایمان به نفع یک دستگاه نظامی بی ثبات ناپدید می شوند.

          اریک پرنس، موسس و سهامدار شرکت خصوصی نظامی Xe (زنون) است که اکثریت آنرا دارد، که قبلاً به اسم بلاکواتر Blackwater شناخته شده بود و از نظر سیاسی به گری بوئر Gary Bauerو ریگانیان Reaganiensنزدیک است. البته  قانوناً کاتولیک را پذیرفته و مدیریت و مبلغ مذهب انجیل Christian Freedom International (مسیحی های آزاد بین المللی) هم هست.

      

          قرن چهاردهم دو تا از بزرگترین بیماری های واگیر داشته است. یکی بیماری طاعون سیاه و دیگری تجاری کردن جنگ بوده.

          همیشه مزدور وجود داشته است، اما در مقطع سلطنت ادوارد3  Edward IIIبه ستون ارتش انگلستان در جریان بیست سال اول، چیزی که به اسم جنگ صد ساله پدید آمد، تبدیل شد. وقتی که ادوارد قرارداد بروتینی Traité de Brétignyدر سال 1360 را امضاء کرد و به سربازان خود قطع جنگ داد و گفنت به خانه های خود برگردند خیلی از آنها جایی برای رفتن نداشتند. به جنگ عادت کرده بودند و اینطوری زندگی خود را می گذراندند. و به این شکل ارتشی مستقل به اسم مناسب "ارتش آزاد" بوجود آوردند و شروع به خراب کردن، غارت و تجاوز کردن فرانسه کردند. یکی از همین ارتشها "شرکت بزرگ"La Grande Compagnie  نام داشته است. به گفتۀ یک نظری، مجموعاً 16000سرباز بودند که در آن موقع بیشتر از همۀ ارتش ملی بوده اند. به پاپ در اوینیون Avignon یکی از شهر های فرانسه حمله کردند و اورا به گروگان گرفتند. پاپ به اشتباه به مزدوران پول زیادی پرداخت چیزی که باعث گسترش بیشتر غارت شد. آنها را همچنین به ایتالیا جایی که بزرگترین دشمنش(دشمن پاپ، مترجم)، ویسکونتی ها Viscontiدر رآس میلان بودند فرستاد.  آنها زیر پرچم مارکیز مونفراتو Marquis de Monferratoکه اینجا هم از طرف پاپ پول می گرفتند عمل کردند.

          کابوس شروع شد. فقط طاعون که مصیبت بار تر از این بزرگترین ارتش راهزنان که در اروپا دست به هر کاری می زدند بود. مثل این بود که نابغه از بطری بیرون می آمد و اینکه از این به بعد غیر ممکن است تا بتوان آنرا به داخل برگرداند. جنگ به یک کار پر درآمد تبدیل شد. همزمان که پول شهروندان به "شرکت های آزاد"« compagnies libres »  داده می شد شهرهای دولت ایتالیا ضعیف تر می شدند و همین کسانی که زندگیشان را از جنگ تعمین می کردند تمایل به ادامۀ آن داشتند بطوری که آخرش را نمی توان دید.

          حالا 650 سال بعد را ببینیم. ایالات متحده، در مقطع ژورژ بوش، تصمیم گرفتند تا تهاجم به عراق را به شرکتهای خصوصی مثل بلاکواتر Blackwater واگذار کنند که از این به بعد با نام Xe Services (خدمات زنون) تغییر پیدا می کند. در سال 2003، بلاکواتر بدون رقابت یک قرارداد27میلیونی برای حفاظت پول برمر Paul Bremer بدست آورد، که این شخص در رأس این ارگان Autorité Coalition Provisoire (مقامات ائتلاف موقت) بوده است و از سال 2004 برای حفاظت کارمندان در مناطق درگیری، شرکت بلاکواتر 320میلیون دلار دریافت کرد و امسال دولت اوباما تصمیم گرفته به Xe Services (خدمات زنون) 250میلیون دلار برای محافظت افغانستان بپردازد و این تازه یکی از شرکتهایی است که منافعشان را از طریق جنگ بدست می آورند.

         در سال 2000میلادی، Project for the New American Century (پروژه برای سدۀ نوین آمریکایی) گذارشی را انتشار داد بنام Rebuilding America’s Defenses,  (بازسازی سیستم دفاعی در امریکا) که هدف، گسترش هزینه های دفاعی را از 3% به 3،5% و یا 3،8% تولید ناخالص داخلی آمریکا برساند. درواقع، از این به بعد 4،7% تولید ناخالص داخلی شده است. در انگلستان، تقریباً 57میلیارد دلار در سال یا 2،5% تولید ناخالص داخلی را خرج دفاع می کنیم.

          همه چیز مثل شهروندان شهرهای ایتالیا در قرون وسطی، می بینیم که پولهایمان در کسب و کار جنگی ریخته می شود. هر شرکت مسئولی باید برای سهامدارانش تولید سود کند. در قرن چهاردهم میلادی، سهامداران "شرکت آزاد" خود جزو سربازان بودند. اگر این شرکت از طرفی برای جنگ با دیگری اقدام نمی کرد، سهامداران اجباراً خود را از سود سهام کنار می کشیدند. در این حالت اجباراً به دنبال بوجود آوردن بازار دیگری به دست خود می شدند.

          "شرکت سفید" « White Company »  آقای جان هاوکوود Sir John Hawkwood پیشنهادات تجاری خود را به پاپ و یا به شهر فلورانس می داده است. اگر هر دوتا پیشنهادش را رد می کردند، هاوکوود به راحتی به دشمنان آنها پیشنهاد می داده است. مثل فرانسیس ستونورد ساندرز Francis Stonor Saunders که در کتاب بسیار جالبش در Hawkwood – Diabolical Englishman (شیطان انگلیس، هاوکوود) نوشته است  : «ارزش این شرکتها خالصاً منفی بوده است، و تازه سعی می کردند که تعادل بین نیروهای نظامی دو شهر برقرار باشد» دقیقاً همان رویدادی که در جریان جنگ سرد رخ داد.

          تقریباً بیست سال قبل، چشمم به یک مجلۀ داخلی صنعت نظامی افتاد. یادداشت سردبیره «تشکر از خدا برای صدام» بود. نوشته بود که از مقطع  سرنگونی کمونیسم و پایان جنگ سرد، دفترچۀ سفارش  صنعت نظامی خالی بود. ولی از این به بعد دشمن جدیدی بوجود آمده و اینکه این صنعت می توانست از پیدا شدنش(ثروت جدید) خوشحال شود. حمله به عراق روی یک دروغ بر پا شد : صدام سلاح نابودی جمعی نداشته است، ولی صنایع دفاع احتیاج به یک دشمن داشته اند و سیاستمداران یکی را به آنها تحویل دادند.

          و حالا، با همان ضرب و دنبک جنگ، که با حمله به سفارت  انگلستان در تهران هفتۀ قبل تشویق شده است برای یک حمله به ایران طنین انداز شده اند. سیمور هرش Seymour Hersh در نیویورکر New Yorker نوشت : «اکنون حساب دقیق همۀ اورانیوم کم غنی شده در ایران را در دست داریم». گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی که بر علیه جاه طلبی ایران غوغا بپا کرده است، ادامه می دهد، «چیزی وجود ندارد که نشان دهد ایران در حال تولید سلاح های اتمی است».

          در قرن چهاردم میلادی این کلیسا بود که با نظامیان بطور همزیستی زندگی می کردند. از این به بعد این سیاست مداران هستند. حکومت ایالات متحده سال 2010 با یک عدد نجومی 687میلیارد دلار برای "دفاع نظامی" خرج کرده است. تصور کنید چه کارهایی می توان با چنین پولی کرد اگر به بیمارستانها، مدارس و یا بازپرداخت وام مسکن ها داده می شد و اینطوری جلوی بیرون کردن از خانه گرفته می شد.

          رئیس جمهور آمریکا ایزنهاور Dwight D Eisenhower  در جریان سخنرانی مشهورش برای خدا حافظی با ملت در سال 1961، موقعیت را مناسب دید و به شهروندان خود در مقابل خطر اجازۀ رابطۀ بسیار نزدیک بین سیاستمداران با صنعت دفاع هشدار داد. او می گفت :          

          «در این شرایط موسسه های بزرگ نظامی و صنعت عظیم سلاح یک حرکت جدیدی در آمریکا است. در میان مشاوران دولت، باید مواظب هر نفوظ غیر توجیح بود، حتی اگر بوسیلۀ انحصارات نظامی صنعتی در خواست شود و یا نشود. خطر بالقوۀ از گسترش فاجعه یک قدرت غیر قانونی وجود دارد و ادامه خواهد داشت.»

          و هنوز وجود دارد. نابغه از بطری خود دوباره بیرون آمده است.

                                  تیری جونز                                                                                        منبع     

                                    Terry Jones                          

                                                                                                 The Guardian (Royaume-Uni)

  نوشته های او را می توان به زبان انگلیسی در اینجا گیر آورد.

Terry Jones

Scénariste, acteur et réalisateur, Terry Jones est membre des Monty Python. سناریست، هنرپیشه و رئالیزاتور، تری جونز عضو مونتی پیتون است.                               

 

  « Un tsunami provoqué par l’hommeیک تسونامی که بدست انسان تولید شده  »

  « Ca ne fera pas trop mal خیلی بد نخواهد شد»

  « La guerre des mots جنگ لغات»

  « Tony doit travailler davantageتونی باید بیشتر کار کند »

   Les articles de cet auteurمقاله های دیگر

  http://www.voltairenet.org/Roulements-de-tambour-contre-l

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2