قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

                                               

یادداشت نویسنده

این قطعنامۀ هم یاران، یک بار در سال 28-06-1993میلادی و بار دیگر در سال 11-11-1995 به زبان فارسی، با چند نمونه بیرون آمد0 در سال 15-08-2006 به زبان فرانسه بطور کاملتر و طبقه بندی بهتر و مشخص تر ظاهر گشت0 تا اینکه بلاخره در سال 11-05-2009 روز تولد پسرم، به زبان فارسی بیرون می آید که باز در طبقه بندی علمی آن بیشتر تأکید شده است0 ولی این امکان وجود دارد که مقداری مشکلات ادبی و لغوی داشته باشد0 در نظر داشته باشیم که قوانین و مقولات علمی با هر زبانی و به هر شکلی قوانین و مقولات باقی می مانند0 زبان در درجۀ اول ابزار کار است0 امکان دارد که یکی دو تا لغت عامیانه باشند، و جایشان در یک کتاب علمی نباشد ولی باز ترجیح داده شده که به همان منوال باقی بمانند0 و در ضمن مشکلات خانوادگی و کم لطفی آنها(مشکلات) باعث شد که بهتر ازاین نتوانیم آنرا بیرون بدهیم، که در راه آن کوشش خواهد شد0

باید در نظر داشت که علم و شناخت علمی بدون صبر، تحمل و حوصله امکان پذیر نیستند0 

این قطعنامۀ هم یاران می تواند به اسامی دیگری ظاهر شود که در محتوای آن تأثیری ندارند و قابل مفهوم باقی خواهند ماند و خارج از محتوای آن نخواهند بود0

 


 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2