قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

                                  ورزش :

 

                 ورزش و تنوع در ورزش در رشد و کامل فیزیکی و معنوی انسان تأثیر می گذارند، همانطور که تغذ یۀ خوب و مناسب و تنوع در تغذیه برای سلامتی و تندرستی انسان اهمیت دارد0 بدن انسان بدون تحرک نمی تواند باشد0 هر عضو بدن انسان اگر برای مدتی بی تحرک بماند زوال می یابد و می میرد0 انسان موجودی است محد ود مثل هر موجود زندۀ دیگر، که زیاد تر بودن از آن حد از امکاناتش برایش مناسب نیست و همچنین کمتر بودن از امکاناتش هم برایش مناسب نیست0 به عنوان مثال، انسان به یک مقدار درجۀ حرارت را می تواند تحمل کند و کمتر از آن و بیشتر از آن برایش امکان پذیر نیست و مضر است0 و یا تغذیۀ انسان، انسان به یک حد امکان تغذیه دارد، بیشتر و یا کمتر از آن حد برای سلامتیش خطر ناک است0 و یا مثلاً روابط جنسی، انسان به یک حد امکان روابط جنسی دارد و بیشتر و یا کمتر از آن برای سلامتیش خطر ناک است0 و یا ورزش و یا کار چه فیزیکی و چه معنوی و یا مثلاً خواب و تفریح و غیره0 که در کل مقدار آنرا سیستم بیولوژیکی بدن تعیین می کند0 با در نظر گرفتن این نکته که این محدودیت در بین انسانها متفاوت و متغیر است0 و اینکه خارج از این محدود اگر انجام شود آنهم برای مدتی، از آن به عنوان بیماری یاد می شود0 چونکه جلوی روند تاریخی منطقی آن موجود را سد می کند و در مواقعی باعث نابودی آن موجود زنده می شود0 

          

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2