قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

 

                           در مورد این سایت.

1-   توجه داشته باشید که این سایت، سایتی است علمی، یعنی بر اساس اصول و اسلوب و قوانین و مقولات علمی (علمی که در قطعنامه هم یاران توضیح و شرح داده شده است.) عمل می کند و باید بکند. برای همین این امکان وجود دارد که جمله بندی ها و بکار بردن لغات هرچه خالص تر و پاک تر و ضریفتر جایگزین شوند تا مسئله و یا قوانین و مقولات و توضیح آنها راحتتر شود. برای همین هر چند مدت یک بار خود را در رابطه با این سایت بروز کنید. باید در نظر داشت که قوانین و مقولات علمی نمی توانند علمی باشند اگر بر اساس اصول و اسلوب علمی نباشند. قوانین و مقولات علمی همیشه باید صحت و عینیت خود را ثابت کند و همیشه زیر سوأل قرار گیرد و چکش خورد که اصول علمی است.

2-   این سایت احتیاج به کمک مادی ندارد چونکه خرج خاصی برنمی دارد (72 یورو در سال) ولی احتیاج سخت به هم کاری و هم یاری برای گسترش و شناساندن این سایت دارد. البته بیرون دادن چنین کتابی و چنین سایتی کار ساده و بدون مشکل هم نبوده که به اندازه کافی مرا بدبخت کرده است. سخت ترین جنگ جنگی است که این کتاب و یا سایت براه انداخته است و دیگران را به چالش می کشد.

3-   سعی می کنیم اشتباه نکنیم ولی همینکه متوجه شدیم آن را تغییر خواهیم داد که اصول علمی است. از شما تقاضا می شود که مارا در اشتباهاتمان یاری رسانید (اشتباهاتی را می پذیریم که براساس اصول و اسلوب علمی باشند.).

4-       

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2