قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

 

                                فرهنگ چیست ؟

 

          فرهنگ در واقع به زبان و سنت و آداب و رسوم و بخصوص متافیزیک(مذهب) یک گروه اجتماعی می گویند0 فرهنگ یک لغت علمی نیست، چونکه نه قوانین و نه مقولات و نه اسلوب علمی دارد0 زبانهای کنونی همۀ کشورها علمی نیستند، بلکه زبانهایی در عمل موجود بوده اند و یا بوجود می آیند و بعد برایش یک سری قوانین ساخته اند و یا می سازند0 سنت ها و آداب و رسوم ها هم یک سری مجموعه عملکردهایی(قانون علمی نیستند) هستند که در اثر جامعۀ استثماری بوجود آمده و عمل می شود0 درواقع استثمار در آن تعیین کننده است0

          آثاری از جامعۀ هم یاران در گذشته به چشم نمی خورد (ولی امکان وجود آن هست) چونکه جامعۀ استثماری سی قرن قبل از میلاد هم وجود داشته، و آنهم تقریباً در همۀ خلقها و تازه با وجود استثمار و جنگ و درگیری امکان تحقیق آن سخت مشکل است، برای اینکه به فهمیم شیوۀ زندگی چکونه بوده است0 در جامعۀ هم یاران روابط بشکل دیگری است0 باید دید که لغت فرهنگ در چنین مقطعی چکونه جای خود را خواهد یافت و یا مفهوم دیگری بخود خواهد گرفت0 البته در جوامع هم یاران، یک گروه اجتماعی که باهم در مرکز تولیدی کار می کنند مطمعناً روابط خاص خود خواهند گرفت که با روابط جامعۀ استثماری سخت متفاوت خواهد بود که در هر صورت شکل آن را جامعه(روابط انسانی) تعیین خواهد کرد0

          فرهنگ در جامعۀ استثماری همیشه سدی بوده در مقابل علم و رشد و تکامل علم و درواقع هستی0 و در خیلی مواقع(متافیزیک و استثمارگران و حکومتمداران) سخت بر علیه علم فعالیت می کرده اند و هنوز می کنند0 و درضمن نمی توان در فرهنگ چیزی موافق علم دید، با وجود اینکه در بعضی مواقع از علم استفاده شده و یا حتی در خود داشته باشد0 در هر صورت در لغت فرهنگ در آینده تغییر و تحولات شدیدی ایجاد خواهد شد0 البته اگر عمر بشریت این اجازه را بدهد0

 


 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2